Școala Doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată

Școala Doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată  este asociată Departmentului de Geologie al Universității Babeș-Bolyai.

Studiile doctorale în domeniul geologiei sunt organizate pe următoarele direcţii principale:

 1. Studiul bazinelor sedimentare sub aspect paleontologic, stratigrafic şi sedimentologic, având principal obiectiv reconstituirea relațiilor spațiale și temporale dintre unitățile sedimentare, evoluția parametrilor paleoambientali și evidențierea condițiilor favorabile pentru acumularea de resurse utile societății.
 2. Studiul proceselor de mineralo- și petrogeneză din scoarţa terestră, cu scopul reconstituirii poziționării în spațiu și evoluției în timp a acestora, inclusiv potențialul acestora de a genera resurse minerale utile societății.
 3. Studiul fenomenelor şi proceselor dinamice care au dus la configurarea şi reconfigurarea în timp a unităţilor tectono-structurale globale şi regionale cu efect asupra diverselor unități majore de roci.
 4. Studii aplicate în domenii interdisciplinare (arheometrie, conservarea patrimoniului, construcții etc.).

Conducători de doctorat titulari la Școala Doctorală de Geologie:

 • Academician Prof. univ. dr. Ioan I. BUCUR
 • Prof. dr. ing.  Vlad – Aurel CODREA
 • Prof. dr. Sorin FILIPESCU
 • Conf. dr. habil. Ferenc – Lázár FORRAY
 • Conf. dr. habil. Călin – Gabriel TĂMAȘ
 • Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂU
 • Prof. dr. Corina Maria Irina IONESCU – profesor pensionat

Consiliul Școlii Doctorale (ales în 2017):

 • Conf.dr. abil. Călin Tămaș – director al scolii doctorale;
 • Prof.dr. Mihai Ducea (University of Arizona, Tucson) – membru
 • Dr. Zoltan Sylvester (University of Texas, Austin) – membru
 • Prof.dr. Sorin Filipescu – membru
 • Drd. Mădălina Andrii – membru (2019)