Susţinerea publică a tezei de doctorat

REDACTAREA TEZEI ŞI FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

În redactarea tezei, studentul-doctorand trebuie să respecte structura decisă împreună cu conducătorul de doctorat precum şi regulile de redactare prevăzute în „Ghidul de redactare a tezei de doctorat”, elaborat de ȘDGTA în Anexa 2 a Regulamentului Școlii doctorale de Geologie.

Studentul-doctorand care a încheiat redactarea tezei declanşează procedura de susținere și obținere a titlului de doctor. Informațiile privind pregătirea și susținerea publică a tezei de doctorat se găsesc pe site-ul ISD: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/pregatirea-si-desfasurarea-sustinerii-publice-a-tezei-de-doctoratin-conformitate-cu-codul-studiilor-universitare-de-doctorat/


Susținerea tezei în regim online:

În starea de urgență și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față susținerile publice ale tezelor de doctorat se pot face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5939 din 16 aprilie și procedura de susținere online descrisă aici.


Susținerea tezei de doctorat când sunt permise activități didactice față-n față:

Această procedură ține seama de modificările aduse Codului studiilor universitare de doctorat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 și de Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin ordin de ministru nr. 3482 din 24.03.2016.