Admitere Doctorat 2022-2023

Admiterea la studiile universitare de doctorat la Școala doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată se face conform Metodologiei aprobate de Senatul UBB

Calendar admitere doctorat 2022:

  • 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
  • 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.
  • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
  • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Nr. crt.Cod identificare candidatConducător de doctoratMediaRezultat admitere
1.112616Prof. dr. Vlad CODREA10 (zece)Admis-Buget, cu bursă, cu frecvență
2.113134Prof. dr. Sorin FILIPESCU10 (zece)Admis-Buget, cu bursă, cu frecvență
3.112606Conf. dr. habil. Călin Gabriel TĂMAȘ10 (zece)Admis-Buget, fără bursă, cu frecvență redusă
4.114277Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂU10 (zece)Admis – cu taxă

Candidații declarați admiși trebuie să își confirme locurile în perioada 15-17 septembrie 2021.

Candidatii admisi pe locuri bugetate (locuri finantate prin granturi de studii) vor confirma locul la doctorat, pe langa prezentarea actelor in original/copii legalizate, prin  depunerea (pe baza de semnatura) diplomei de master – ciclul 2 sau, dupa caz, a diplomei de licenta echivalenta cu studiile de master, in original. Candidatii care au promovat examenul de disertatie in sesiunea 2021 vor depune adeverinta de absolvire, in original. Aceasta adeverinta va fi inlocuita cu diploma corespunzatoare, in original, cel târziu pâna la data incetarii termenului de valabilitate a adeverintei.

Candidatii admisi pe locuri cu taxa vor prezenta actele in original pentru efectuarea copiilor conform cu originalul, si vor depune documentul (chitanta, ordinul de plata etc) care atesta achitarea taxei de scolarizare pentru cel putin prima transa. Taxa de studii se plateste la casieria Facultatii de Biologie-Geologie din Str. Republicii nr. 44, Cluj-Napoca.

In perioada de confirmare din 15-17 septembrie 2021, candidatii declarati admisi vor completa Contractul de studii, il vor semna si il vor incarca in platforma de admitere. Contractul de studii completat si semnat in original trebuie sa fie depus la scoala doctorala pana cel tarziu 17 septembrie 2021. 


Școala doctorală de geologie teoretică și aplicată (SDGTA) organizează concurs de admitere la doctorat în septembrie 2021 pentru următoarele locuri:

  • Prof. dr. Vlad CODREA – 1 loc, Buget, cu bursă, cu frecvență.
  • Prof. dr. Sorin FILIPESCU – 1 loc, Buget, cu bursă, cu frecvență
  • Conf. dr. habil. Călin Gabriel TĂMAȘ – 1 loc, Buget, fără bursă, frecvență redusă
  • Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂU – 1 loc, cu taxă.

Tematica de concurs pe conducători de doctorat:

Prof. Dr. Ing. Vlad A. CODREA – Reconstituiri de paleomedii cretacic terminale continentale din SV Transilvaniei bazate pe studii sedimentologice si paleontologice. https://biogeo.ubbcluj.ro/gta/wp-content/uploads/2021/07/Admitere-2021_Codrea.pdf

Prof. dr. Sorin FILIPESCU Contribuția nivelelor multiple de alunecare la complexitatea orogenelor. https://biogeo.ubbcluj.ro/gta/wp-content/uploads/2021/07/Tematica-admitere-2021_Filipescu.pdf

Conf. dr. habil. Călin Gabriel TĂMAȘProprietăți fizice și mecanice ale rocilor coezive şi necoezive şi importanța acestora ȋn vederea executării de lucrări de infrastructură. https://biogeo.ubbcluj.ro/gta/wp-content/uploads/2021/07/Tematica-admitere-doctorat-2021_CT-1.pdf

Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂU – Impactul schimbărilor climatice asupra hidrostructurilor și proceselor hidrogeologice. https://biogeo.ubbcluj.ro/gta/wp-content/uploads/2021/07/Tematica-si-biblio-phd_Tantau.pdf


CALENDARUL admiterii pentru sesiunea din septembrie 2021:
– 30 august – 7 septembrie 2021: înscrierea candidaților la concursul de admitere.
– 8 – 14 septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere după următorul calendar:

Nr. Crt.Numele și prenumele conducătorului de doctoratDomeniul de doctoratData și ora desfășurării examenelorPlatforma utilizată pentru probele de admitere
1Prof. dr. Sorin FilipescuGeologie,
1 loc, Buget, cu bursă, cu frecvență
9 septembrie 2021, ora 11.00Microsoft Teams 
2Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂUGeologie, 1 loc, cu taxă9 septembrie 2021, ora 12.00Platforma Zoom
3Conf. dr. habil. Călin Gabriel TămașGeologie, 1 loc, Buget, fără bursă, frecvență redusă10 septembrie 2021, ora 10.00Platforma Zoom
4Prof. dr. Codrea VladGeologie, 1 loc, Buget, cu bursă, cu frecvență.13 Septembrie 2021, ora 10.00Platforma Zoom

Admiterea la doctorat se va desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen pe platforma digitală comunicată de conducătorul de doctorat. Detaliile pentru conectare (link-ul, Meeting ID, Password) vor fi anunțate la o dată apropiată de data stabilită pentru examen.

Precizări: Susținerea online a probelor specifice stabilite de SDGTA ca parte a concursului de admitere se înregistrează integral, pentru fiecare candidat în parte și se arhivează la nivelul SDGTA.


– 15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor.
– 27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși.


Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat la școala doctorală de geologie teoretică și aplicată


Înscrierea se va face la secretariatul școlii doctorale, situat în incinta Departamentului de Geologie, sala P31.

Procedura de admitere la doctorat implică depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă o etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Important! Platforma online de preînscriere la doctorat: https://admitere2021.ubbcluj.ro .  

Informații suplimentare legate de admiterea la doctorat se găsesc pe site-ul ISD: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/