Blog

Anunt selectie candidați POSTDOC la Școala Doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată – sesiunea FEBRUARIE 2021

Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată al SDGTA, FEBRUARIE 2021

Depunere dosare: până în data de 11.02.2021, ORA 15.00, online la adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro

Procesul de selecție (evaluare dosare): 12.02.2021, ora 12, online pe o platformă ce va fi anunțată candidaților

Anunțarea rezultatelor: 12.02.2021, ora 14.00, prin afișare pe site-ul școlii doctorale și la avizier

Depunere contestații: 12.02.2021, ora 15.00,  online la adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro

Afișarea rezultatelor finale după contestații: 12.02.2021, ORA 17.00 – pe site-ul școlii doctorale și la avizier.


Criteriile de evaluare, conținutul dosarului de concurs și componența comisiei de evaluare pot fi găsite aici: https://biogeo.ubbcluj.ro/gta/?page_id=39