Licență – pregatire geologică de bază în specializările:

Geologie (3 ani), cu predare în limbile română și maghiară; 

Inginerie Geologică (4 ani) cu predare în limba română. 

Activitatea didactică de la nivel licență se desfaşoară pe durata a două semestre de câte 14 săptămâni, cu o medie săptămânală de 20-26 ore de cursuri, seminarii şi lucrări practice.

Activitatea didactică este urmată de sesiuni de examene de câte 4 săptămâni.

Practica este organizată, de regulă, după sesiunea de examene din vară, iar in anul terminal este dedicată întocmirii proiectului de licenţă.

Programa de învaţământ conţine discipline fundamentale (pentru o pregătire de bază în geologie), discipline de specialitate (pentru specializare în domenii geologice specifice) şi discipline complementare (asigură baza pregătirii universitare generale).

Disciplinele au caracter obligatoriu, opţional sau facultativ, fiecărei discipline fiindu-i atribuit un anumit număr de credite.

Sunt predate noţiunile introductive asupra structurii Pământului, proceselor din interiorul planetei şi de la suprafaţă, sunt desluşite tainele mineralelor, fosilelor și rocilor.

Printre competenţele dobândite:

 • identificarea, conturarea şi valorificarea economică a rezervelor de resurse minerale (minereuri, combustibili, materiale de construcţii);
 • identificarea şi gestionarea resurselor de apă;
 • efectuarea de studii asupra terenurilor de fundare pentru construcţii;
 • elaborarea unor studii de impact asupra activităţilor de extracţie a resurselor minerale şi reabilitarea zonelor afectate de aceste activităţi;
 • elaborarea de studii asupra solurilor;
 • expertiză în prevenirea hazardurilor geologice;
 • cercetarea şi interpretarea fenomenelor carstice;
 • restaurarea clădirilor şi monumentelor istorice;
 • coordonarea programelor de turism geologic;

Construirea unei cariere geologice solide poate fi realizată participând la programele de masterat şi doctorat.

IMG_0071-450x3951
Master – studii avansate și cercetare științifică în specializările:

Masteratele se desfășoară în sistem modular, cu activitatea concentrată în a doua parte a săptămânii.

agat1
Doctorat – cercetare avansată în științele Pământului (3 ani)

Plasamente comune pe piaţa muncii, după absolvire:

 • companii naţionale şi internaţionale de prospectare, explorare şi extracţie a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale (ROMGAZ, PETROM, BP, Chevron, Shell, etc.)
 • companii naţionale şi internaţionale de explorare şi extracţie a minereurilor (Geoservice, Eurogold)
 • firme de construcţii civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri
 • oficii şi puncte de lucru din subordinea consiliilor locale şi judeţene
 • agenţii de protecţia mediului
 • firme producătoare de roci ornamentale
 • muzee judetene şi locale
 • … alte posibilităţi date de orizontul larg de cunoştinţe dobândit pe parcursul studiilor