Departamentul de Geologie este o unitate administrativă a Facultății de Biologie și Geologie, care include cadre didactice și cercetători specializați în domeniul Geologie, precum și spații didactice și de cercetare specifice domeniului.

Învaţământul geologic de la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca are o tradiţie de peste un secol, având la temelie contribuţiile unor profesori renumiţi.

Anton Koch (1843-1927)

Ion Popescu-Voiteşti (1876-1944)

     Departamentul de Geologie este unul dintre cele mai puternice din ţară sub aspectul calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice.

     Programele de studiu sunt susţinute de cadrele didactice titulare sau asociate departamentului.

     Baza materială este constituită din laboratoare didactice şi de cercetare dotate cu echipamente specifice.

Biblioteca de Geologie are un fond de carte de peste 35.000 volume şi reviste, două săli de lectură de câte 10 şi respectiv 30 locuri.

Fondul de carte este înnoit periodic cu reviste de specialitate şi volume noi obţinute prin achiziţii, donaţii şi schimburi. În bibliotecă există un catalog electronic şi o bază electronică de date bibliografice pentru evidenţa cărţilor şi periodicelor.

De asemenea, pot fi accesate online baze de date internaţionale cu publicaţii de specialitate.

Departamentul de Geologie de la Universitatea “Babeş-Bolyai” mai găzduiește două muzee cu veche tradiție – Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie și Muzeul de Mineralogie – în care se găsesc exponate autentice, cu valoare deosebită, utilizate şi în procesul de învaţământ. Există șialte  numeroase colecţii didactice de minerale, roci, fosile, modele, machete, etc.

Departamentul de Geologie s-a integrat într-o serie de programe europene cu profil didactic şi de cercetare, cu urmări benefice asupra formării studenţilor şi tinerilor cercetători.

În cadrul programelor europene cu profil didcatic (TEMPUS, ERASMUS-SOCRATES, CEEPUS), studenţi ai secţiei de Geologie au urmat cursuri cu durată de 6-12 luni, la universităţi din străinatate (Bruxelles, Budapesta, Cracovia, Erlangen, Fribourg, Graz, Ljubliana, Londra, Lund, Napoli, Pavia, Perugia, Salzburg, Viena etc.).

De asemenea, profesori invitaţi din străinatate au susţinut cursuri intensive pentru studenţii geologi de la Cluj.

Desăvârşirea pregătirii geologice se poate realiza doar după urmarea stagiilor de practică de teren. Asistenţa de specialitate în teren este asigurată de cadre didactice, care coordonează temele de specialitate în ţară (Carpaţii Orientali şi Meridionali, Munţii Apuseni, Bazinul Transilvaniei etc.) şi în străinatate: Italia, Austria, Slovenia, Elveţia