CADRE DIDACTICE TITULARE
Profesori

IOAN BUCUR

PROFESOR EMERIT, MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI ROMÂNE

Activități didactice: Micropaleontologia șelfului carbonatic, Microfaciesuri carbonatice, Rezervoare carbonatice

SORIN FILIPESCU

PROF.DR

Activități didactice: Stratigrafie, Biostratigrafie aplicată, Explorarea hidrocarburilor

IOAN BALINTONI

PROFESOR EMERIT, MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE

Geotectonica

Conferentiari

CARMEN CHIRA

CONF.DR.

Activități didactice: Paleoecologie, Nannoplancton, Biostratigrafie aplicată, Paleogeografie și Paleobiogeografie

FERENC FORRAY

CONF.DR.

Activități didactice: Geologie fizică, Geochimie, Metode fizice de analiză, Hazarduri geologice

NICOLAE HAR

CONF.DR.

Activități didactice: Petrologie magmatică și metamorfică, Rezistența materialelor și mecanica rocilor, Analiză geochimică, Geotehnică și geomecanică aplicate, Petrografia regională a României

EMANOIL SĂSĂRAN

CONF.DR.

Activități didactice: Petrologie sedimentară, Sedimentologie, Analiză de facies, Bazine sedimentare

CĂLIN TĂMAȘ

CONF.DR.

Activități didactice: Zăcăminte metalifere și nemetalifere, Metalogenie, Metode de extracție a minereurilor

IOAN TANȚĂU

CONF. DR.

Activități didactice: Paleobotanică și Palinologie, Geologia Cuaternarului, Hidrogeologie

Lectori

CONSTANTIN BALICA

Lector

Activități didactice: Geochimie, Geochimie și geocronologie izotopică, Geotectonică, Bazine sedimentare

HOREA BEDELEAN

Lector

Activități didactice: Geologie structurală și cartografie geologică, Geologia mediului, Minerale și roci industriale, Cartări geologice speciale, Geologia solurilor

RALUCA HAITONIC

Lector

Activități didactice: Micropaleontologie, Stratigrafie, Grafică asistată de calculator

BOGLARKA-MERCEDESZ KIS

Lector

Activități didactice: Geochimie, Geologia mediului, Geologia solurilor, Hidrogeologie, Prospecțiune și explorare geologică

EMILIA MOSONYI

Lector

Activități didactice: Petrologie magmatică, metamorfică și sedimentară, Geotectonică, Prospecțiuni geochimice, Geologie structurală și cartografie geologică, Prospecțiune și explorare geologică

GEORGE PLEȘ

Lector

Activități didactice: Paleontologie, Microfaciesuri carbonatice, Micropaleontologia șelfului carbonatic

MIRELA POPA

Lector

Activități didactice: Geologie fizică, Foraje și lucrări miniere, Prospecțiuni și explorări geologice

LÓRÁND SILYE

Lector

Activități didactice: Geologie fizică, Paleontologie, Micropaleontologie, Stratigrafie, Analiză de facies

TUDOR TĂMAȘ

Lector

Activități didactice: Cristalografie, Carstologie, Metode fizice de analiză, Analiză instrumentală în geologie

ASISTENTI

GAL AGNES

ASIST.DR.

Activități didactice: Cristalografie, Mineralogie, Geotectonică, Hidrogeologie, Geofizică, Informatică aplicată, Hazarduri geologice