Conferentiari

IOAN TANȚĂU

CONF. DR.

Activități didactice: Paleobotanică și Palinologie, Geologia Cuaternarului, Hidrogeologie

CĂLIN TĂMAȘ

CONF.DR.

Activități didactice: Zăcăminte metalifere și nemetalifere, Metalogenie, Metode de extracție a minereurilor

EMANOIL SĂSĂRAN

CONF.DR.

Activități didactice: Petrologie sedimentară, Sedimentologie, Analiză de facies, Bazine sedimentare

NICOLAE HAR

CONF.DR.

Activități didactice: Petrologie magmatică și metamorfică, Rezistența materialelor și mecanica rocilor, Analiză geochimică, Geotehnică și geomecanică aplicate, Petrografia regională a României

FERENC FORRAY

CONF.DR.

Activități didactice: Geologie fizică, Geochimie, Metode fizice de analiză, Hazarduri geologice

CARMEN CHIRA

CONF.DR.

Activități didactice: Paleoecologie, Nannoplancton, Biostratigrafie aplicată, Paleogeografie și Paleobiogeografie

CONTACT

Email: bioge@ubbcluj.ro
Telefon: 0264-431858
Adresa: Str. Republicii nr. 44, Cluj-Napoca

TOP