Professors

IOAN BALINTONI

PROFESOR EMERIT, MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE

Geotectonica

IOAN TANȚĂU

CONF. DR.

Activități didactice: Paleobotanică și Palinologie, Geologia Cuaternarului, Hidrogeologie

IOAN BUCUR

PROFESOR EMERIT, MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI ROMÂNE

Activități didactice: Micropaleontologia șelfului carbonatic, Microfaciesuri carbonatice, Rezervoare carbonatice

CONTACT

Email: bioge@ubbcluj.ro
Telefon: 0264-431858
Adresa: Str. Republicii nr. 44, Cluj-Napoca

TOP