Departamentul de Taxonomie și Ecologie

pict1

Biologie Ambientală

Imbinând disciplinele clasice de botanică sau zoologie cu modernele abordări moleculare, noua specializare BIOLOGIE AMBIENTALĂ își propune să pregăteasca specialiști în domeniul biologiei lediului, pe următoarle direcții:

 •  Sistematica si Taxonomie
 •  Conservarea biodiversității
 •  Specii și habitate Natura 2000
 •  Microbiologie
 •  Ecologie moleculară
 •  Ecologie acvatică
 •  Management ecologic
 •  Biospeologie si Ecologie acvatica subterana
 •  Ecologie culturală
 •  Evaluarea și monitorizarea calității mediului
 •  Faunistică
 •  Floră și vegetație
 •  Biologia comportamentului etc.