Departamentul de Geologie

PROGRAME DE STUDII
Licență

Geologie (3 ani), cu predare în limbile română și maghiară

Inginerie Geologică (4 ani) cu predare în limba română

Master

Geologie aplicată (2 ani)

Doctorat

Cercetare avansată în științele Pământului

(3 ani)

Noutăți