Presentation & Useful Documents

Şcoala Doctorală „Biologie Integrativă”, (ȘDBI) este parte integrată Facultăţii de Biologie şi Geologie, are un rang egal cu cel al unui departament şi este îndrumată și coordonată de Institutului de Studii Doctorale (ISD) al Universităţii “Babeş-Bolyai”. ȘDBI organizează studii universitare de doctorat în domeniul „Biologie”, iar programul de studii doctorale reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare la UBB şi este finalizat printr-un doctorat
ştiinţific şi atribuirea titlului de Doctor în Biologie.