Prof. dr. Manuela BANCIU

Prof. dr. Manuela BANCIU

download (2)
download (1)
download
TxT1R

Activități didactice: Cursuri, seminarii: Biochimie, Bionanotehnologii

Cursuri predate:

  • Biochimia metabolismului
  • Bionanotehnologii
  • Matematică cu aplicații în biologie

Tematici de interes în cercetare:

1) studiul efectelor modulatoare ale interacţiunii dintre macrofagele asociate tumorii (engl. tumorassociated macrophages, TAMs) şi celulele tumorale asupra proceselor care iniţiază şi intreţin creşterea tumorală;

2) elucidarea principalelor mecanisme moleculare ale citotoxicităţii agenţilor farmacologici testaţi, în vederea dezvoltării unor terapii ţintite ale cancerului;

3) dezvoltarea unor terapii ţintite anticanceroase prin utilizarea strategiilor de “reeducare a TAMs”.

Publicații relevante:

  1. Banciu M, Metselaar JM, Schiffelers RM, Storm G (2008) Antitumor activity of liposomal prednisolone phosphate depends on the presence of functional tumor-associated macrophages in tumor tissue. Neoplasia, 10 (2):108-117.
  2. Alupei MC, Licarete E, Patras L, Banciu M (2015). Liposomal simvastatin inhibits tumor growth via targeting tumor-associated macrophages-mediated oxidative stress. Cancer Lett.356 (2):946-952.
  3. Patras L, Sylvester B, Luput L, Sesarman A, Licarete E, Porfire A, Muntean D, Drotar DM, Rusu AD, Nagy AL, Catoi C, Tomuta I, Vlase L, Banciu M, Achim M (2017) Liposomal prednisolone phosphate potentiates the antitumor activity of liposomal 5-fluorouracil in C26 murine colon carcinoma in vivo Cancer Biol Ther 18(8): 616-626 (corresponding author).
  4. Patras L, Fens MHAM, Vader P, Barendrecht A, Sesarman A, Banciu M, Schiffelers R.(2020) Normoxic Tumour Extracellular Vesicles Modulate the Response of Hypoxic Cancer and Stromal Cells to Doxorubicin In Vitro Int J Mol Sci.;21(17):5951 (autor corespondent);
  5. Licarete E, Rauca VF, Luput L, Drotar D, Stejerean I, Patras L, Dume B, Toma VA, Porfire A, Gherman C, Sesarman A, Banciu M. (2020) Overcoming Intrinsic Doxorubicin Resistance in Melanoma by Anti-Angiogenic and Anti-Metastatic Effects of Liposomal Prednisolone Phosphate on Tumor Microenvironment. Int J Mol Sci.;21(8):2968.

 

Linkuri web de interes:

 Grupul de cercetare si echipamente gestionate:

http://erris.gov.ro/Molecular-Biology-Lab

http://erris.gov.ro/Interdisciplinary-Research-I-2

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Email: bioge@ubbcluj.ro
Telefon: 0264-431858
Adresa: Str. Republicii nr. 44, Cluj-Napoca

TOP