Új! A 2020-as alapképzős szakdolgozatok védésének időbeosztása

Új! A 2020-as magiszteri dolgozatok védésének időbeosztása

Államvizsga tételek

Államvizsga dolgozat formai követelményei

Államvizsga dolgozatok kivonatai:

Államvizsga és szakdolgozat-védés 2020 nyár

szakok: BiológiaÖkológia és természetvédelem
Időpont: 2020 június 29.
Államvizsga szóbeli: online
Államvizsga dolgozat védése: online

Az szakdolgozat védésének bizottsága:
dr. Keresztes Lujza docens (elnök)
dr. Fodorpataki László docens, dr. Ruprecht Eszter docens (tagok)
dr. Papp Judit adjunktus (titkár)

A kivonatok beküldési határideje:

Magiszteri disszertáció védése 2020 nyár

szakok: Orvosi biológia és Szárazföldi és vízi ökológia
Időpont: 2020. június 30.
Magiszteri szakdolgozat védése: online.

A magiszteri disszertáció védésének bizottsága:
dr. Pap Péter László egy. tanár (elnök)
dr. Jakab Endre adjunktus, dr. Hartel Tibor docens (tagok)
dr. Kósa Ferencz adjunktus (titkár)

A kivonatok beküldési határideje:

Beiratkozás ……. között a titkárságon (dékánátus).
A dolgozatok leadásának határideje: …..
A dolgozatokat a titkárságon kell leadni. További információk a titkárságról kérhetőek.