Planul de învățământ 2021/2024

Semestrul 1

Semestrul 2

Planul de învățământ 2020/2023

Semestrul 1

 • Biokémia I/ Biochimie I
 • Környezetvédelmi alapok és környezetvédelmi jog/Protecția mediului și legislație
 • Mikrobiológia ökológusoknak/Microbiologie ecologică
 • Populációbiológia/Populația: structură și funcții
 • Biológiában alkalmazott matematika/ Matematici aplicate în biologie
 • Választható tantárgy 1/ Curs opțional 1
 • Tájökológia/Ecologia peisajului
 • Számítógépkezelés/Operare pe calculator

Semestrul 2

Planul de învățământ 2019/2022

Semestrul 1

 • A növények ökofiziológiája/Ecofiziologie vegetală
 • Evolucióbiológia/ Evoluționism
 • Genetika/Genetică generală și moleculară
 • Etológia/Etologie
 • Választható tantárgy 3/ Curs opțional 3
 • Egészségnevelés/Educație pentru sănătate
 • Természetvédelmi biológia/Conservarea biodiversității și ocrotirea naturii
 • Választható tantárgy 4/ Curs opțional 4
 • Hematológia/Hematologie
 • Parazitológia / Parazitologie

Semestrul 2