Alumni

Dr. Cristian Mircescu

Șef lucrări, Departamentul de Geologie

Muzeul de Mineralogie al UBB

e-mail


Dr. Dan Mircea Tămaș

Șef lucrări, Departamentul de Geologie

Modelare analoagă, geologie structurală, tectonica sării, geologia hidrocarburilor

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

e-mail


 Dr. Nicolae Trif

Muzeul de Istorie Naturală, parte din Muzeul National Brukenthal Sibiu, Romania


Dr. Ionuț-Cornel MIREA 


Cercetător științific

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” București


Dr. Olimpiu-Augustin Neamțu 

Inginer geolog – Astaldi S.p.A., Arad, România


Dr. Paula-Ramona CHELARU

Service Desk ANALYST Endava


Dr. Mădălina-Elena KALLANXHI

Institutul Geologic Albanez, Albania


Dr. Alexandra Mihaela ENEA-GIURGIU


Dr. Szabolcs Attila Kövecsi

Tehnician, Departamentul de Geologie, Postdoctorand SDGTA 2022-2024

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca